Thông Báo

ĐỀ NGHỊ ĐỌC VÀ LÀM THEO


ĐỀ NGHỊ ĐỌC VÀ LÀM THEO

1. Xin hãy tuân thủ quy tắc của nhà KHÔNG để lọt bất cứ file truyện nào được edit hoàn thành ra khỏi blog (KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG RE-UP, KHÔNG SEND WORD)
2. Nếu như thấy truyện nào của nhà được đưa ra ngoài, xin hãy thông báo với mình một tiếng.
3. Một vài chương nhạy cảm mình vẫn sẽ ĐẶT PASS. Gợi ý nằm ở cuối chương trước nó. Pass liên quan đến chuyện các bạn đang đọc.
4. Đây là Wattpad nhà mình https://www.wattpad.com/user/Minhminh11