[Hồ đoàn tử hệ liệt]- Tình cảm khó giấu


TÌNH CẢM KHÓ GIẤU

TÁC GIẢ: HOÀI DỰC

THỂ LOẠI: Cổ đại, huyền huyễn, sinh tử văn, 1×1

Edit+Beta: Nhị Lưu-BĐSN (明明)

Hệ liệt Hồ Đoàn Tử:
1 – Sở thích nhặt xương của bé hồ yêu
2 – Bánh trung thu nhân thịt – Thuận Tử
3 – Đao gặt đầu và nhúm đuôi lông xù
4 – Tình cảm khó giấu
5 – Song dã nãi
6 – Đầu óc chỉ biết đến tiền
7 – Áp trại phu nhân
8 – Phương thức chính xác thờ phụng hồ tiên
9 – Xà dược

 

VĂN ÁN

Thần y x Tam ca

Câu chuyện viết về hồ ly, có thịt.

Đoạn trước đủ loại máu chó…không thuần khiết cái gì…cặn bã cái gì… rất nhanh sẽ đi qua…

Chương 1

1.1    1.2

Chương 2   Chương 3
Chương 4   Chương 5   Chương 6

PHIÊN NGOẠI

Pass phiên ngoại: Phó Phó Tinh Lãng nhỏ hơn Kỳ Ế bao nhiêu tuổi?